herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 86/28/2009 z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie: zmian budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2009 rok. 2009-08-04 11:19
ZARZĄDZENIE NR 85/27/2009 z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bez przetargowej. 2009-08-03 13:35
ZARZĄDZENIE NR 84/27/2009 z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych. 2009-08-03 13:34
ZARZĄDZENIE NR 83/27/2009 z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 2009-08-03 13:32
ZARZĄDZENIE NR 82/27/2009 z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 2009-08-03 13:31
Zarządzenie nr 81/27/2009 z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 2009-08-03 13:30
Zarządzenie nr 80/27/2009 z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej. 2009-08-03 13:29
Zarządzenie nr 79/27/2009 Burmistrza Dębna z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2009-07-21 13:52
Zarządzenie Nr 78/26/2009 Burmistrza Dębna z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku formie domu dla bezdomnych wraz z noclegownią. 2009-07-10 09:21
Zarządzenie nr 77/26/2009 z dnia 08 lipca 2009 roku w sprawie: zmian budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2009 rok. 2009-08-04 11:20
Zarzadznie nr 76/26/2009 z dnia 08 lipca 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży. 2009-09-09 13:26
Zarządzenie Nr 75/26/2009 z dnia 8 lipca 2009 w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego zlecanego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2009-07-10 13:17
Zarządzenie Nr 74/26/2009 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Dębno 2009-07-17 11:59