Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XLIII/313/2009 w sprawie: przystąpienia do projektu współfinansowanego ze środków INTERREG IVA


UCHWAŁA NR XLIII /313/2009

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie: przystąpienia do projektu współfinansowanego ze środków INTERREG IVA

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1 Wyraża się zgodę na kierunek działania Burmistrza polegający na przystąpieniu Gminy

Dębno do realizacji projektu Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania

współfinansowanego ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej

INTERREG IV A oraz na prefinansowaniu kosztów projektu.

§ 2 Realizatorem projektu będzie Centrum Wspierania Biznesu w Dębnie

§ 3 Czas trwania projektu to okres od 1.06.2009 do 29.02.2012 roku.

§ 4 Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Dębnie Nr XXXIV/230/2008

z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia do projektu współfinansowanego

ze środków INTERREG IVA.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie

mgr Helena Sługocka

UZASADNIENIE

Projekt Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania dofinansowany z programu INTERREG IVA (Europejska Współpraca Terytorialna) ma na celu stworzenie sieci współpracy na styku instytucji okołobiznesowych w Polsce i w Niemczech. Centra Usług i Doradztwa będą zajmowały się przekazywaniem informacji i pomocą w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych. Grupami docelowymi są firmy sektora MŚP, związki, stowarzyszenia, administracje samorządowe, ośrodki edukacyjne i osoby prywatne. Współpraca ze wskazanymi powyżej ośrodkami stanowić będzie optymalną sieć kontaktów i platformę komunikacji z instytucjami i stowarzyszeniami pogranicza (fora przedsiębiorców, giełdy kooperacyjne, targi, prezentacje). W ramach projektu zostanie również doposażone Centrum Wspierania Biznesu.

Przedsięwzięcie będzie realizowane od 1.06.2009 do 29.02.2012 roku, całkowita wartość projektu wynosi 172 402,50 Euro (100%), kwota dofinansowania wynosi 146 542,13 Euro (85%). Wkład własny Gminy Dębno to kwota 25 860,37 Euro (15%).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 08-07-2009 10:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 25-06-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-07-2009 10:48