Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego


projekt 6„b”

UCHWAŁA NR XLII / / 2009

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 28 maja 2009 roku

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 9 28000,-
(słownie: dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych), z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w 2009r. i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

§ 2. Spłata kredytu, o którym mowa w § 1 nastąpi z dochodów własnych gminy w okresie spłaty kredytu przewidzianym do 31.12.2014 roku.

§ 3. Zabezpieczenie kredytu, o którym mowa w § 1 stanowi weksel in blanco wystawiony do wysokości zadłużenia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała wynika z ustaleń uchwały budżetowej, a podjęcie jej jest konieczne do przeprowadzenia zamówienia publicznego na udzielenie kredytu oraz wystąpienie do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 22-05-2009 08:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Popławski 22-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 22-05-2009 08:45