Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wyrażenie zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych


UCHWAŁA Nr /2009 PROJEKT

RADY MIEJSKIEJ w Dębnie

z dnia 2009

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U .z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz, 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, z 2008r. Nr 223, poz. 1458) w związku z art.68 ust 1 pkt 7ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 150, poz. 1251, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009r. Nr 19, poz. 100) u c h w a l a s i ę, co następuje:

§ 1

1.Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat w wys. 85 % przy sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Dębno, na rzecz najemców tych lokali przy ul. Chrobrego 21 /2 , Armii Krajowej 10/3

§ 2

1.Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikatę w wys. 75 % przy sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Dębno, na rzecz najemcy przy ul. Wojska Polskiego 19/11 , Boh. Września 5/3

§ 3

1.Cena sprzedaży nieruchomości lokalowej może być rozłożona na raty, nie dłużej jednak niż na 3 lata, przy czym pierwsza wpłata nie może być niższa niż 20 % kwoty przypadającej do zapłaty. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega zabezpieczeniu hipotecznemu i oprocentowaniu w wysokości pełnej stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

§ 4

W przypadku przysługiwania bonifikat również z innych tytułów niż określone tą uchwałą, łączna bonifikata będzie w takiej wysokości aby kwota do zapłaty po ich zastosowaniu nie była niższa niż koszty przygotowania lokalu do sprzedaży.

§ 5

1. Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: Magdalena Krawczuk

Uzasadnienie

1. Najemca lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Chrobrego 21 w Dębnie zwrócił się z prośbą o nabycie nieruchomości lokalowej której jest głównym najemcą .

Najemca lokalu mieszkalnego zwrócił się z prośbą o udzielenie bonifikaty w wys. 90 % z uwagi na fakt, że budynek jest poniemiecki nie ocieplony . Mieszkanie składa się z dwóch pokoi i kuchni. Jednak układ mieszkania jest niekorzystny, gdyż pokoje znajdują się po jednej stronie klatki schodowej, a kuchnia po drugiej stronie i jest nieogrzewana.

W celu utrzymania dotychczas stosowanej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości lokalowych dla najemców w budynkach wybudowanych do 1945r proponuję zastosować bonifikatę w wysokości 85 % .

2. Najemca lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Armii Krajowej 10 w Dębnie zwrócił się z prośbą o nabycie nieruchomości lokalowej, której jest głównym najemcą .

Najemca lokalu mieszkalnego zwrócił się z prośbą o udzielenie bonifikaty w wys. 90 % z uwagi na fakt, że budynek jest stary w złym stanie technicznym .Mieszkanie nie posiada ogrzewania, w wyniku nieszczelnego dachu w mieszkaniu liczne ślady po zalaniu (odpadający sufit). Mieszkanie wymaga gruntownego remontu (podłogi, wymiana okien).

W celu utrzymania dotychczas stosowanej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości lokalowych dla najemców w budynkach wybudowanych do 1945r proponuję zastosować bonifikatę w wysokości 85 % .

3. Najemca lokalu mieszkalnego nr 11 przy ul. Wojska Polskiego 19 w Dębnie zwrócił się z prośbą o nabycie nieruchomości lokalowej, której jest głównym najemcą.

Najemca lokalu mieszkalnego zwrócił się z prośbą o udzielenie bonifikaty w wys. 80 % z uwagi na trudna sytuację finansową. Jest jedynym żywicielem czteroosobowej rodziny, starsza córka jest studentką a młodsza uczy się w gimnazjum.

W celu utrzymania dotychczas stosowanej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości lokalowych dla najemców w budynkach wybudowanych po 1945r proponuję zastosować bonifikatę w wysokości 75 % .

4, Najemca lokalu mieszkalnego nr 3 przy ulicy Boh. Września 5 w Dębnie zwrócił się z prośbą o nabycie nieruchomości lokalowej której jest głównym najemcą.

Najemca lokalu mieszkalnego zwrócił się z prośbą o udzielenie bonifikaty w wys. 90 % z uwagi na zły stan techniczny mieszkania.

W celu utrzymania dotychczas stosowanej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości lokalowych dla najemców w budynkach wybudowanych po 1945r proponuję zastosować bonifikatę w wysokości 75 %.

Należy zauważyć , że stan techniczny, funkcjonalność i standard wykończenia lokali są jednym z elementów wpływających na ich wartość. Rzeczoznawca majątkowy przy określaniu wartości uwzględnił te elementy wprowadzając stosowne poprawki obniżające wartość lokali.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 21-05-2009 11:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 21-05-2009 11:49