herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Uchwała Nr XXXIX/273/2009 w sprawie: zatwierdzenia planów odnowy miejscowości Dolsk, Dyszno, Oborzany, Sarbinowo na lata 2009-2015


Uchwała XXXIX/273/2009

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 26 marca 2009r.

w sprawie: zatwierdzenia planów odnowy miejscowości Dolsk, Dyszno, Oborzany, Sarbinowo na lata 2009-2015.

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt6 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z §10 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (Dz. U. nr 38, poz.218, 219 i 220) Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się plan odnowy miejscowości pod nazwą

„Plan Odnowy Miejscowości Dolsk na lata 2009 - 2015”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

„Plan Odnowy Miejscowości Dyszno na lata 2009 - 2015”, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

„Plan Odnowy Miejscowości Oborzany na lata 2009 - 2015”, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

„Plan Odnowy Miejscowości Sarbinowo na lata 2009 - 2015”, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§2

Tracą moc:

Uchwała Nr XVIII/117/2007 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 6 grudnia 2007r.

Uchwała Nr LXVII/398/2006 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 czerwca 2006r.

Uchwała Nr LXVII/401/2006 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 czerwca 2006r.

Uchwała Nr LXVII/404/2006 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 czerwca 2006r.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie

mgr Helena Sługocka

Uzasadnienie:

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na projekty w/w wymienionych miejscowościach, zachodzi konieczność podjęcia zaktualizowanych Planów Odnowy Miejscowości zgodnie z zaleceniami w dokumentacji programu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 06-04-2009 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 26-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 06-04-2009 11:40