herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 30/9/2009 z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2009 rok. 2009-04-06 13:48
ZARZĄDZENIE NR 29/9/2009 z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2009 rok. 2009-04-06 13:42
Zarządzenie Nr 28/8/2009 z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie: wniesienia aportem na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie nieruchomości zabudowanych stacjami ujęcia wody wraz ze stacjami wodociągowymi, sieciami wodociągowymi, osadnikami popłuczyn, liniami napowietrznymi, ogrodzeniami, drogami dojazdowymi położonych w m. Dębno ul. Ofiar Katynia, Kosynierów, Mickiewicza, Krześnica, Cychry, Różańsko, Smolnica, Dyszno, Dolsk, Grzymiradz, Oborzany. 2009-03-30 12:01
Zarządzenie nr 27/7/2009 z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie: zmian budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy na 2009 rok. 2009-03-20 14:52
ZARZĄDZENIE NR 26/7/2009 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 12 marca 2009r. w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej opiniującej oferty na realizację zadań publicznego zlecanego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2009-03-24 09:29
ZARZĄDZENIE NR 25/7/2009 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 12 marca 2009r. w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego zlecanego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2009-03-24 09:25
Zarządzenie Nr 24/7/2009 Burmistrza Dębna z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2009. 2009-03-24 09:23
Zarządzenie Nr 23/7/2009 z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie przez osobę fizyczną prawa własności nieruchomości określonej dz. nr 127/3 o pow. 0,2665 ha, położoną w Dębnie, obręb 2 przy ul. Hołdowniczej w zamian za wygaśnięcie zobowiązania z tytułu naliczonej opłaty adiacenckiej. 2009-03-30 11:52
Zarządzenie Nr 22/7/2009 z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2009-03-30 11:50
Zarządzenie nr 21/7/2009 z dnia 12 marca 2009r w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży. 2009-09-09 13:25