herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Ustalenie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dębno 2009-03-16 09:00
Uchwalenie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dębno na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 2009-03-13 13:28
Przyjęcie regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Dębna 2009-03-13 13:03
Ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału 2009-03-13 12:29
Ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej. 2009-03-13 12:25
Wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych 2009-03-13 12:18
Wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej z dnia 30.12.2008r. nr XXXVI/242/2008 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 2009-03-13 10:33
Zmiany w załączniku nr 13 do uchwały Nr XXXV/238/2008 z dnia 23.12.2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na 2009 r. 2009-03-13 10:18
Zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Dębno na lata 2009- 2013 2009-03-13 10:15
Zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2009 rok 2009-03-13 10:11
Zatwierdzenie planów odnowy miejscowości Dolsk, Dyszno, Oborzany, Sarbinowo na lata 2009 - 2015 2009-03-12 12:37
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na części działki ewidencyjnej nr 212/9 - obręb Barnówko, gmina Dębno 2009-03-12 10:24
Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Chojeńskiej - Kosynierów, miasta Dębno 2009-03-12 10:22