Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw i najmu


PROJEKT

UCHWAŁA NR …………………………

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia …………………………

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu

zawarcia umów dzierżaw i najmu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, r 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 150, poz. 1251, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 220, poz. 1412 oraz §17 pkt.5 Uchwały Nr XXXI/200/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 września 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony; Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Miejska w Dębnie wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżaw na wydzierżawienie następujących nieruchomości, tj.: garaże, place pod garaże, pomieszczenia gospodarcze, komórki, place pod działalność gospodarczą, ogrody i pomieszczenia użytkowe w obiektach szkolnych i w samorządowych obiektach kultury w przypadkach gdy wydzierżawienie będzie dotyczyło osób kontynuujących dzierżawę danej nieruchomości oraz lokale w przychodni zdrowia dla podstawowej opieki zdrowotnej po zaciągnięciu opinii Burmistrza.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotował:

S. Dąbski

UZASDNIENIE

Pismem z dnia 10.02.2009 roku DTBS Sp. z o.o. wystąpiła z propozycją zmiany formy przedłużania umów dzierżawnych, która odbywałaby się w formie bezprzetargowej.

Przedłużanie dzierżaw w tej formie dotyczyć będzie tylko osób kontynuujących dzierżawę danej nieruchomości. Uchwalę uzupełniono również o uwagi kierowane przez administratora przychodni zdrowia.

Zgodnie z zapisem § 17 pkt. 5 Uchwały Nr XXXI/200/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 września 2008 roku w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów wymaga zgody Rady Miejskiej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 11-02-2009 12:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Dąbski 11-02-2009
Ostatnia aktualizacja: - 11-02-2009 12:58