herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 7/2/2009 z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu podziału środków na doskonalenie zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach miasta i gminy Dębno oraz ustalenia na rok 2009 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Dębno, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane. 2009-02-12 09:54
Zarządzenie nr 6/1/2009 z dnia 07 stycznia 2009 roku w sprawie: wprowadzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2009 rok. 2009-01-29 11:49
Zarządzenie Nr5/1/2009 z dnia 7 stycznia 2009 roku w sprawie: ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli na 2009rok. 2009-02-12 10:03
Zarządzenie Nr 4/1/2009 z dnia 7 stycznia 2009 roku w sprawie: wykupu działek oznaczonych wg ewidencji gruntów dz. nr 111/47 o pow. 0,0020 ha oraz dz. nr 587/17 o pow. 0,0033 ha położone w obrębie Ostrowiec z przeznaczeniem pod przepompownie ścieków 2009-01-29 11:53
Zarządzenie Nr 3/1/2009 z dnia 7 stycznia 2009 roku w sprawie: wykupu działek oznaczonych wg ewidencji gruntów dz. nr 5/2 o pow. 0,0024 ha, położona w obrębie Młyniska, dz. nr 41/1 o pow.0,0022 ha położona w obrębie Suchlica, dz. nr 887/2 położona w obrębie Cychry i dz. nr 154/10 o pow. 0,0017 ha położona w obrębie Sarbinowo z przeznaczeniem pod przepompownie ścieków. 2009-01-29 11:50
Zarządzenie Nr 2/1/2009 z dnia 7 stycznia 2009 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości dz. nr 189/15 o pow. 0,0019 ha, położonej w m. Dębno, obręb 6 przy ul. Droga Zielona. 2009-01-29 11:50
Zarządzenie nr 1/1/2009 z dnia 07 stycznia 2009 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2008 rok. 2009-01-29 11:49