herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXV/240/2008 w sprawie: przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębno na lata 2009-2015 2009-01-13 14:46
Uchwała Nr XXXV/239/2008 w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Dębno 2009-2013 2009-01-14 12:43
Uchwała Nr XXXV/238/2008 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2009 2009-01-14 13:09
Uchwała Nr XXXV/237/2008 w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/106/2003 Rady miejskiej w Dębnie z dnia 30.10.2003 r. w sprawie: nadania statutu Dębnowskiemu Ośrodkowi Kultury 2009-01-13 14:44
Uchwała Nr XXX/236/2008 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym na podstawie art. 209 a ustawy o gospodarce nieruchomościami 2009-01-13 14:37
Uchwała Nr XXXV/235/2008 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Marka Jaworskiego i Pani Mai Zdunek na działalność Burmistrza Dębna w zakresie prawidłowości załatwienia sprawy sprzedaży działki nr 413 położonej w Debnie, przy ul. Parkowej 2009-01-13 14:35
Uchwała Nr XXXV/234/2008 w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród, wysokość wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 2009-01-13 14:30
Uchwała Nr XXXV/233/2008 w sprawie: zmiany uchwały Nr LIX/349/2005 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie: zamknięcia wysypiska komunalnego w Dębnie zmieniającego uchwałę podstawową Nr IV/19/2002 Rady Miejskiej w Debnie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: zamknięcia wysypiska komunalnego w Dębnie 2009-01-13 14:25
Uchwała Nr XXXV/232/2008 w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2008 rok 2009-01-13 14:22