herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 154/58/2008 z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2008 rok. 2009-01-20 07:34
Zarządzenie nr 153/58//2008 z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2008 rok. 2009-01-20 07:33
Zarządzenie Nr 152/ 58 /2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży. 2008-12-31 09:50
Zarządzenie Nr 151/57/2008 z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej. 2008-12-19 09:21
Zarządzenie Burmistrza 150/57/2008 z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie: wykupu działki oznaczonej wg ewidencji gruntów nr 93/2 o pow. 0,0503 ha, położonej w Dębnie w obrębie 4 przy ul. Bolesława Śmiałego z przeznaczeniem na drogę gminną o klasie drogi dojazdowej. 2008-12-19 09:09
Zarządzenie nr 149/57/2008 z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno oraz zmiana w planie finansowym zadań z zakresu administracji samorządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok. 2009-01-20 07:31
Zarządzenie nr 147/56/2008 z dnia 8 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno oraz zmiana w planie finansowym zadań z zakresu administracji samorządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok. 2009-01-20 07:30