herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Ogłoszenie na otwarty konkurs ofert na 2009 rok.


Burmistrz Dębna

ogłasza otwarty konkurs ofert

na następujące zadania do realizacji w 2009 roku:

 

Zadanie nr 1 Cykliczne imprezy interdyscyplinarne z zakresu

 • Organizacja Dnia Seniora - 500,00 zł

 • Festiwal o pozytywnym przesłaniu - 4 500,00 zł

 • Organizacja obozu szkoleniowego z zakresu ruchu drogowego, szkodliwość środków odurzających dla dzieci i młodzieży - 1 500,00 zł

 • Organizacja imprez turystycznych organizowanych na terenie Miasta i Gminy Dębno oraz udział; w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich 2 500,00 zł

 

Zadanie nr 2 Działania na rzecz osób starszych z zakresu:

 • Prowadzenie chórów emerytów 3 800,00 zł

 • Prowadzenie kursów rozwijających dla seniorów 6 000,00 zł

Zadanie nr 3 Działania na rzecz zdrowego stylu życia i rozwijania zainteresowań z zakresu:

 • Promocja krwiodawstwa 3 000,00 zł

 • Organizacja cyklicznych biegów 5 000,00zł

 

Zadanie nr 4 Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży z zakresu:

 • zimowy obóz sportowy 18 600,00 zł

 • półkolonie zimowe 8 300,00 zł

 • organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dębno w okresie ferii zimowych 10 000,00zł

Zadanie nr 5 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu:

 • pomoc osobom chorym na cukrzyce 3 000,00 zł

 • pomoc osobom niewidomym i niedowidzącym 3 500,00 zł

 • organizacja imprezy integrującej i zwiększającej uczestnictwo w życiu społecznym osób niepełnosprawnych 3 000,00 zł

Zadanie nr 6 Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 7 000,00zł

Zadanie nr 7 Rozwój sportu kwalifikowanego 190 000,00zł

Zadanie nr 8 Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez udział zespołów sportowych z terenu Gminy Dębno w rozgrywkach ligowych 33 000,00zł

 

Zadanie nr 9 Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości poprzez:

 • organizowanie spotkań, odczytów, apeli z okazji świąt państwowych i wojskowych 5 500,00 zł

 • wsparcie dziecięcych zespołów ludowych z terenu gminy Dębno 5 500,00 zł

Zadanie nr 10 Działalność samopomocowa organizowana przez osoby chore z zakresu organizacja terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 19 000,00zł

 • Prowadzenie ognisk wychowawczych i profilaktyki środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych 61 500,00 zł

 

Oferta na powyższe zadania skierowana jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego oraz do osób prawnych i jednostek kościelnych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dębnie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Dębnie ul. Piłsudskiego 5, - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2008r. godz.16.00.

 

Dodatkowych informacji na temat warunków możliwości uzyskania dotacji na zadanie ww. zadania udziela Wydział Planowania i Rozwoju- koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi pok. nr 10 nr tel. 95/760 30 01 do 04 wew 67.

 

Pełna treść ogłoszenia oraz wzory oferty do pobrania na stronie internetowej www.bip.debno.com.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta UMIG Dębno.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Jarmuszka-Izak 05-12-2008 09:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Renata Jarmuszka-Izak 28-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Renata Jarmuszka-Izak 05-12-2008 09:33