herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie NR 146/55/2008 z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej opiniującej oferty na realizację zadań publicznego zlecanego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2008-12-04 11:56
Zarządzenie Nr 145/55/2008 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2009 2008-12-03 13:16
Zarządzenie NR 144/55/2008 z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego zlecanego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2008-12-04 11:55
Zarządzenie Nr 143/55/2008 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2009. 2008-12-03 13:30
Zarządzenie nr 140/54/2008 w sprawie: ustalenia opłat za pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2008-12-04 10:45
Zarządzenie Nr 139/54/2008 z dnia 26.11.2008 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej. 2008-12-01 12:03
Zarządzenie nr 138/53/2008 w sprawie:powołania komisji do uzgodnienia ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli treści regulaminu wynagradzania 2008-12-04 12:09
Zarządzenie Nr 137/53/2008 z dnia 14.11.2008 roku w sprawie: nieodpłatnego przejęcia działek oznaczonych wg ewidencji gruntów nr 107/17 o pow. 0,0220 ha, nr 107/18 o pow. 0,0604 ha z przeznaczeniem pod drogi oraz działkę nr 110/66 o pow. 0,0016 ha przeznaczona pod przepompownię nieczystości stałych położonych we wsi Ostrowiec Gmina Dębno wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 2008-11-18 08:12
Zarządzenie 136/53/2008 w sprawie: przyjęcia i przedłożenia Radzie Miejskiej projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Dębno na lata 2009 ? 2013 2008-12-05 11:06
Zarządzenie nr 135/53/2008 w sprawie: przyjęcia i przedłożenia Radzie Miejskiej projektu uchwały budżetowej na 2009 rok 2008-12-05 11:01
Zarządzenie nr 134/52/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 124/46/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Dębnie z dnia 28.09.2005r. wyłączającego ze sprzedaży budynki mieszkalne położone na terenie Gminy Dębno 2008-11-17 14:46
Zarządzenie nr 141/55/2008 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie: zmian budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno oraz zmiana w planie finansowym zadań z zakresu administracji samorządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok. 2009-01-20 07:28
Zarządzenie nr 132/51/2008 z dnia 05 listopada 2008 roku w sprawie: zmian budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno oraz zmiana w planie finansowym zadań z zakresu administracji samorządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok. 2009-01-20 07:25
Zarządzenie Nr 133/51/2008 z dnia 05.11.2008 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bez przetargowej. 2008-11-13 08:48