herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała nr XXXII/213/2008 w sprawie: skargi pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie na bezczynność Burmistrza Dębna 2008-11-04 12:37
Uchwała nr XXXII/212/2008 w sprawie: ustalenia wysokości diet ryczałtowych dla sołtysów wsi Gminy Dębno 2008-11-04 12:34
Uchwała XXXII/211/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XXIX/185/2008 z dnia 03.07.2008 r. 2008-11-04 12:29
Uchwała nr XXXII/210/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej z dnia 31.01.2002 r. Nr XLVIII/343/2002 o nadanie statutu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji 2008-11-04 12:25
Uchwała nr XXXII/209/2008 w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/106/2003 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 października 2003 r. w sprawie: nadania statutu Dębnowskiemu Ośrodkowi Kultury 2008-12-01 14:56
Uchwała nr XXXII/208/2008 w sprawie: upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych 2008-12-01 14:53
Uchwała nr XXXII/207/2008 w sprawie: zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie 2008-12-01 14:50
Uchwała nr XXXII/206/2008 w sprawie: przyjęcia ?Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi na rok 2009? 2008-11-28 14:23
Uchwała nr XXXII/205/2008 w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno na 2009 rok 2008-11-28 14:25
Uchwała nr XXXII/204/2008 w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2008 rok 2008-11-04 12:19
Uchwała nr XXXII/203/2008 w sprawie: wydania opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach usytuowanego w Dębnie przy ul. Armii Krajowej dz. nr 294/32 2008-11-06 12:26