herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 131/50/2008 z dnia 30.10.2008 roku w sprawie: wykupu działki oznaczonej wg ewidencji gruntów nr 74/1 o pow. 0,0008 ha, nr 74/2 o pow. 0,0140 ha, położonej w Dębnie w obrębie 7 przy ul. Dargomyskiej z przeznaczeniem na realizację celów publicznych, tj. pod przepompownie ścieków oraz drogę. 2008-11-06 10:38
Zarządzenie nr 130/50/2008 w sprawie: zmian budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno oraz zmiana w planie finansowym zadań z zakresu administracji samorządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok 2008-12-05 10:02
Zarządzenie nr 129/50/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2008 rok 2008-12-05 09:57
Zarządzenie Nr 128/49/2008 w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych: 2008-10-30 09:57
Zarządzenie Nr 127/48 /2008 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży. 2008-10-30 08:55
Zarządzenie nr 126/47/2008 z dnia 22.10.2008 w sprawie: ustalenia zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników 2008-10-28 08:46
Zarządzenie Nr 125/46/2008 z dnia 16 października 2008 roku w sprawie: wykupu działki oznaczonej wg ewidencji gruntów nr 94/2 o pow. 0,0036 ha, położonej w Dębnie w obrębie 4 przy ul. Bolesława Śmiałego z przeznaczeniem na realizację celów publicznych, tj. pod przepompownie ścieków. 2008-10-20 11:19
Zarządzenie Nr 124/46/2008 z dnia 16 października 2008 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bez przetargowej. 2008-10-20 11:16
Zarzadzenie Nr 123/46/2008 z dnia 16 października 2008 roku w sprawie: wykupu prawa użytkowania wieczystego dziełek oznaczonych wg ewidencji gruntów nr 310/21 o pow. 0,0416 ha położoną przy ul. Witosa, obręb 5 oraz działkę nr 310/16 o pow. 0,0779 ha przy ul. Kostrzyńskiej, obręb 5 Dębno będących w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej ?GRYF? Dębno w celu zaspokojenia roszczeń wspólnot mieszkaniowych 2008-10-20 11:08
Zarządzenie nr 122/45/2008 z dnia 13.10.2008 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 83/52/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Dębna z dnia 15.12.2004 r. 2008-10-28 08:43
Zarządzenie nr 121/44/2008 w sprawie: zmian w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2008 rok 2008-11-03 15:41