Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXX/195/2008 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Marianny Szyszkowskiej na działalność Burmistrza na sposób załatwienia sprawy wykupu lokalu mieszkalnego


UCHWAŁA Nr XXX/195/2008

RADY MIEJSKIEJ w Dębnie

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Marianny Szyszkowskiej na działalność Burmistrza na sposób załatwienia sprawy wykupu lokalu mieszkalnego.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami/ w związku z art. 229 pkt.3 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego Dz.U. Nr 98, poz.1071 z 2000r. z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1

Uznać skargę Pani Marianny Szyszkowskiej na działalność Burmistrza Dębna na sposób załatwienia spawy wykupu lokalu mieszkalnego jako całkowicie bezzasadną.

§ 2

Uzasadnienie braku zasadności skargi stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały, w szczególności zawiadomienie skarżącej o sposobie załatwienia skargi powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dębnie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie

mgr Helena Sługocka

Zał. 1

UZASADNIENIE:

O wykup lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Dolsku nr 42 Pani Marianna Szyszkowska zwróciła się wnioskiem z dnia 29.01.2003r. Przedmiotem najmu jest lokal składający się z dwóch pokoi i kuchni.

Pismem z dnia 25.08.2003r znak GNiOŚ 7145/51/2003 r Pani Szyszkowska została poinformowana o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w którym podano wartość nieruchomości lokalowej wyszacowaną przez rzeczoznawcę.

Po upływie ustawowego okresu wywieszenia powyższego wykazu został przygotowany protokół rokowań, który stanowić miał podstawę do zawarcia aktu notarialnego. Z protokołem uzgodnień ustalającym warunki wykupu lokalu Pani Marianna Szyszkowska została zapoznana w dniu 19 maja 2004r, ale odmówiła jego podpisania.

Pismem z dnia 24.05.2004 r zainteresowana poproszona została do Urzędu Miasta i Gminy w Dębnie w terminie do 04 czerwca 2004 r. w celu powtórnego podpisania protokołu rokowań ustalającego warunki sprzedaży lokalu mieszkalnego i zawarcia aktu notarialnego.

W dniu 04.06.2004 r. zainteresowana zgłosiła się do Burmistrza, który zapoznał ją z w/w protokołem i w jego obecności odmówiła jego podpisania.

Pani Marianna Szyszkowska nie wyraziła zgody na warunki przedstawione w protokole rokowań, żądając sprzedaży na wyłączną własność korytarza, a tym samym odmówiła zawarcia aktu notarialnego. Należy wspomnieć, że przedmiotem najmu jest lokal składający się z dwóch pokoi i kuchni.

Pismem z dnia 01.06.2004 r. poinformowano, że korytarz i strych należy do części wspólnych budynku, który składa się z dwóch lokali mieszkalnych. Przyznanie, a tym samym sprzedaż w całości korytarza na rzecz Pani Szyszkowskiej jest niemożliwa. Ustanawiając odrębną własność lokalu i sprzedając go, sprzedaje się wraz z nim udział w częściach wspólnych budynku oraz urządzeń nie służących do użytku właścicieli poszczególnych lokali. Nie można pozbawić drugiego najemcy wejścia do swojego mieszkania oraz wejścia na strych, do którego ma pełne prawo.

Urząd Miasta i Gminy proponował podział korytarza, aby Pani Marianna Szyszkowska miała zapewnione bezpieczeństwo i prywatność, a jednocześnie nie pozbawiałoby to swobodnego korzystania z części wspólnych budynku przez drugiego najemcę, na co jednak nie wyraziła zgody. Sprzedaż lokalu na warunkach przedstawionych przez skarżącą jest niemożliwa i niezgodna z prawem.

Pozostałe poruszane w przesłanej skardze aspekty nie dotyczą Burmistrza Dębna.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 22-09-2008 13:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 22-09-2008 13:49