Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 107/39/2008 w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego zlecanego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


ZARZĄDZENIE NR 107/39/2008

BURMISTRZA DĘBNA

z dnia 8 września 2008r.

w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego zlecanego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Działając na podstawie :

art. 7 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 12 poz. 1591 z późn. zm.); art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm§ 3 Uchwały Nr XVII/112/2007 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi na rok 2008” , zarządza się, co następuje:

§ 1

zadanie nr 1 Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez

  • udział zespołów sportowych z terenu Gminy Dębno w rozgrywkach ligowych

Zwane dalej w treści niniejszego zarządzenia Komisją Oceniającą następujące osoby:

a) Panią Elżbietę Kotowską

b) Panią Iwona Pludra

c) Panią Renatę Jarmuszka- Izak

§ 2

Regulamin działania Komisji Oceniającej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr107/39/2008

Burmistrza Dębna

z dnia 8 września 2008r.

REGULAMIN PRAC

KOMISJI OCENIAJĄCEJ

  1. Komisja Oceniająca jest zespołem opiniującym, który ma na celu ocenę składanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ofert na realizację zadań publicznych.

  2. Komisja Oceniająca, powoływana przez Burmistrza Dębna, składa się z pracowników Urzędu, wskazanych przez Burmistrza

  3. Każdy członek Komisji Oceniającej, przed rozpoczęciem działalności Komisji, jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, którego treść stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

  4. Komisja Oceniająca zbiera się w terminie 2 dni roboczych od daty zakończenia składania ofert na realizację zadań publicznych.

  5. Każdy z członków Komisji Oceniającej informowany jest o terminie spotkania telefonicznie bądź listownie, co najmniej na 3 dni przed planowanym spotkaniem.

  6. Spotkania Komisji Oceniającej prowadzone są przez Przewodniczącego Komisji lub wskazaną przez niego osobę.

  7. Spotkania Komisji Oceniającej są protokołowane przez koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

  8. Protokoły spotkań Komisji Oceniającej, oświadczenia oraz inne dokumenty przechowywane są w zbiorze akt Wydziału Planowania i Rozwoju - u Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

  9. Opinie Komisji Oceniającej są formułowane na zasadzie konsensusu. Opinie, o których mowa w niniejszym punkcie, są przedstawione w formie pisemnej Burmistrzowi Dębna.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 107/39/2008

Burmistrza Dębna

z dnia 8 września 2008r.

Oświadczenie członka Komisji Oceniającej

Oświadczam, że nie jestem związany stosunkiem prawnym, ani nie jestem członkiem organów wykonawczych, kontrolnych lub innych, ani nie jestem członkiem ani wolontariuszem organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego uczestniczących w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego.

Dębno, dnia............................... .............................................

podpis

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Jarmuszka-Izak 19-09-2008 08:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Renata Jarmuszka-Izak 08-09-2008
Ostatnia aktualizacja: - 19-09-2008 08:23