herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 120/43/2008 w sprawie: powołania składu Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Dębnie. 2008-10-29 09:44
Zarządzenie Nr 119/43/2008 z dnia 29 września 2008 r w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży. 2008-10-01 12:18
Zarządzenie Nr 118/43/2008 z dnia 29 września 2008 roku w sprawie: wykupu działki oznaczonej wg ewidencji gruntów nr 122/4 o pow. 0,0166 ha, położonej w Dębnie w obrębie 4 z przeznaczeniem na realizację celów publicznych, tj. drogę gminną ? dojazdową. 2008-10-28 09:05
Zarządzenie nr 117/43/2008 w sprawie: zmian budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy na 2008 rok 2008-10-31 13:17
Zarządzenie na 116/43/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2008 rok 2008-10-31 12:54
Zarządzenie nr 115/42/2008 z dnia 23.09.2008 r. w sprawie: stawek czynszu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych będących w zasobach Gminy Dębno, a zarządzanych przez DTBS Spółka z o.o. w Dębnie 2008-09-30 13:53
Zarządzenie nr 114/42/2008 z dnia 23.09.2008 r. w sprawie: stawek czynszu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych będących w zasobach Gminy Dębno, a zarządzanych przez DTBS Spółka z o.o. w Dębnie 2008-09-30 13:50
Zarządzenie Nr 113/42/2008 z dnia 23 września 2008 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości dz. nr 45/13 o pow. 0,0075 ha, położonej w m.Dębno, obręb 6 przy ul. Gorzowskiej 2008-09-25 08:58
Zarządzenie Nr 112/42/2008 z dnia 23 września 2008 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości dz. nr 45/20 o pow. 0,0995 ha, położonej w m. Dębno, obręb 6 przy ul. Gorzowskiej 2008-09-25 08:56
Zarządzenie Nr 111/41/2008 w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych 2008-10-30 09:55
Zarządzenie Nr 110/41/2008 z dnia 18.09.2008 r. w sprawie wykupu działek oznaczonych wg ewidencji gruntów nr 106/1 o pow.0,0975 ha, nr 106/2 o pow. 0,0088 ha, nr 106/8 o pow. 0,0536 ha, nr 106/9 pow. 0,0034 ha położonej w Dębnie w obrębie 2 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy, tj. jako tereny obsługi komunikacyjnej. 2008-09-24 09:43
Zarządzenie Nr 109/41/2008 z dnia 18 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2008-09-22 11:04
ZARZĄDZENIE Nr 108/40/2008 z dnia 10 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2008-09-22 10:46
Zarządzenie nr 107/39/2008 w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego zlecanego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2008-09-19 08:23
Zarządzenie Nr 106/39/2008 w sprawie Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2008. 2008-09-19 08:19
Zarządzenie nr 105/39/2008 w sprawie: ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania 2008-10-29 10:46
Zarządzenie nr 104/39/2008 w sprawie: ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Kultury oraz ustalenia regulaminu jej działania 2008-10-29 10:44
Zarządzenie nr 103/39/2008 w sprawie: zmian w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2008 rok 2008-10-31 12:48
Zarządzenie Nr 102/38/2008 z dnia 2 września 2008 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębno. 2008-10-29 09:32
Zarządzenie nr 100/38/2008 z dnia 02 września 2008 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2008 rok 2009-01-20 07:22
Zarządzenie nr 101/38/2008 z dnia 2.09.2008 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej na "Najładniejszy wieniec dożynkowy w 2008r. Gminy Dębno" 2008-09-16 13:37