herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 57/22/2008 z dnia 29.05.2008 r. w sprawie: zmian budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno oraz zmiana w planie finansowym zadań z zakresu administracji samorządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok 2008-06-13 15:00
Zarządzenie nr 56/22/2008 z dnia 29.05.2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2008 rok 2008-06-13 14:59
Zarządzenie nr 55/22/2008 z dnia 29.05.2008 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2008-06-12 14:57
Zarządzenie nr 54/21/2008 z dnia 14.05.2008 r. w sprawie: określenia zasad podawania informacji finansowych do publicznej wiadomości 2008-06-12 14:57
Zarządzenie nr 53/21/2008 z dnia 14.05.2008 r. w sprawie: zmian budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno oraz zmiana w planie finansowym zadań z zakresu administracji samorządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok 2008-06-12 14:56
Zarządzenie nr 52/21/2008 z dnia 14.05.2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2008 rok 2008-06-12 14:52
Zarządzenie nr 51/21/2008 z dnia 14.05.2008 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cychrach 2008-06-03 15:57
Zarządzenie nr 50/20/2008 z dnia 7.05.2008 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2008-06-03 15:53
Zarządzenie nr 49/20/2008 z dnia 7.05.2008 r. w sprawie: wykupu działki oznaczonej wg ewidencji gruntów dz. nr 84/1 o pow. 0,0195 ha, położonej w Dębnie w obrębie 7 z przeznaczeniem na poszerzenie drogi dojazdowej 2008-06-03 15:52
Zarządzenie nr 47/20/2008 z dnia 7.05.2008 r. w sprawie: stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Dębno 2008-05-12 14:25
Zarządzenie nr 46/20/2008 z dnia 7.05.2008 r. w sprawie: stawek czynszu za 1 m² powierzchni pomieszczeń gospodarczych i placów pod pomieszczenia gospodarcze oraz pod działalność gospodarczą będących w zasobach Gminy Dębno a zarządzanych przez DTBS Spółka z o.o. w Dębnie 2008-05-12 14:24
Zarządzenie nr 45/20/2008 z dnia 7.05.2008 r. w sprawie: stawek czynszu za 1 m² powierzchni garaży będących w zasobach Gminy Dębno a zarządzanych przez DTBS Spółka z o.o. w Dębnie 2008-05-12 14:23
Zarządzenie nr 44/20/2008 z dnia 7.05.2008 r. w sprawie: stawek czynszu za 1 m² powierzchni placów pod garaże będących w zasobach Gminy Dębno a zarządzanych przez DTBS Spółka z o.o. w Dębnie 2008-05-12 14:22
Zarządzenie nr 43/20/2008 z dnia 7.05.2008 r. w sprawie: stawek czynszu za 1 m² powierzchni lokali użytkowych będących w zasobach Gminy Dębno a zarządzanych przez DTBS Spółka z o.o. w Dębnie 2008-05-12 14:21