Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 40/18/2008 z dnia 22.04.2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości


ZARZĄDZENIE NR 40/18/2008

Burmistrza DĘBNA

z dnia 22 kwietnia 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm./ i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r, z późn.zm./ oraz uchwały nr XXXIII/215/2004 r Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 września 2004 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata z a r z ą d z a się co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na zamianę nieruchomości położonych w obrębie 6, m. Dębno przy ul. Mickiewicza oznaczonych według ewidencji gruntów działkami nr 367/29 o powierzchni 0,0146 ha oraz nr 367/30 o powierzchni 0,0368 ha - łącznie 0,0514 ha, stanowiących własność Gminy Dębno a będącej w wieczystym użytkowaniu Powszechnej Spółdzielni Spożywców „SPOŁEM” w Dębnie.

Dla powyższych nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu KW 24322.

Zgodnie z miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Mickiewicza, Słowackiego miasta Dębno zatwierdzonym uchwałą Nr LXV/333/417/2006 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 24 sierpnia 2006 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego nr 102, poz. 1895 z 29.09.2006 roku działka oznaczona nr 367/29 przeznaczona jest na powiększenie działki 367/26 po podziale i oznaczona jest jako teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej, natomiast działka 367/30 przeznaczona jest pod ciąg pieszojezdny.

na nieruchomość

nie zabudowaną położoną w obrębie 5 m. Dębno przy ul. Armii Krajowej oznaczoną według ewidencji gruntów działką nr 294/23 o pow. 0,0678 ha, stanowiącą własność Gminy Dębno.

Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu prowadzona jest Księga Wieczysta KW 22399.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Dębna oraz planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Dębna w rejonie ulic Piasta, Armii Krajowej i Chojeńskiej działka 294/23 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 7Mw/u z przeznaczeniem pod funkcję mieszkaniową wielorodzinną z usługami nieuciążliwymi w parterach budynków mieszkalnych.

W przypadku wystąpienia różnicy wartości zamienianych nieruchomości różnica ta uregulowana będzie w formie dopłaty.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Dębnie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 12-05-2008 14:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2008 14:19