herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 42/19/2008 z dnia 30.04.2008 r. w sprawie: zmian budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2008 rok 2008-05-14 14:57
Zarządzenie nr 41/19/2008 z dnia 30.04.2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2008 rok 2008-05-14 14:56
Zarządzenie nr 40/18/2008 z dnia 22.04.2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2008-05-12 14:19
Zarządzenie nr 39/18/2008 z dnia 22.04.2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2008-05-12 14:19
Zarządzenie nr 38/18/2008 z dnia 22.04.2008 r. w sprawie: ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na 2008 rok 2008-05-12 14:15
Zarządzenie nr 37/18/2008 z dnia 22.04.2008 r. w sprawie: założeń do projektów organizacyjnych szkół funkcjonujących na terenie gminy Dębno, dla których gmina jest organem prowadzącym na rok szkolny 2008/2009 2008-05-12 14:14
Zarządzenie nr 36/17/2008 z dnia 8.04.2008 r. w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych 2008-05-12 14:14
Zarządzenie nr 35/17/2008 z dnia 8.04.2008 r. w sprawie: wykupu działki oznaczonej wg ewidencji gruntów dz. nr 367/21 o pow. 0,0086 ha, położonej w Dębnie w obrębie 6 z przeznaczeniem na powiększenie działki 367/23 i oznaczona w planie miejscowym jako zieleń publiczna z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym 2008-05-12 14:13
Zarządzenie nr 34/17/2008 z dnia 8.04.2008 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej 2008-04-10 12:32
Zarządzenie nr 33/17/2008 z dnia 8.04.2008 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej 2008-04-10 12:32
Zarządzenie nr 32/17/2008 z dnia 8.04.2008 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności dz. nr 509 o pow. 0,1462 ha położonej w m. Dębno, przy ul. Ofiar Katynia, obręb 5 2008-04-10 12:31
Zarządzenie nr 31/17/2008 z dnia 8.04.2008 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności dz. nr 23/13 o pow. 0,0954 ha położonej w m. Dębno, przy ul. Rzemieślniczej, obręb 7. 2008-04-10 12:31