herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 25/15/2008 z dnia 28.03.2008 r. w sprawie: powołanie komisji spisującej 2008-05-12 14:13
Zarządzenie nr 30/16/2008 z dnia 31.03.2008 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2008 2008-05-07 14:16
Zarządzenie nr 29/16/2008 z dnia 31.03.2008 r. w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej oferty na realizację zadania publicznego zlecanego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2008-05-07 14:16
Zarządzenie nr 28/16/2008 z dnia 31.03.2008 r. w sprawie: zmian w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2008 rok 2008-05-07 14:15
Zarządzenie nr 26/15/2008 z dnia 28.03.2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji samorządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok 2008-05-07 14:15
Zarządzenie nr 27/16/2008 z dnia 31.03.2008 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Dębnie 2008-04-14 14:10
Zarządzenie nr 24/14/2008 z dnia 26.03.2008 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej 2008-04-10 11:48
Zarządzenie nr 23/14/2008 z dnia 26.03.2008 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej. 2008-04-10 11:48
Zarządzenie nr 22/11/2008 z dnia 11.03.2008 r. w sprawie: zmian w budżecie, wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2008 rok 2008-03-19 12:41
Zarządzenie nr 21/11/2008 z dnia 05.03.2008 r. w sprawie: powołania Interdyscyplinarnego Zespołu Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2008-03-19 12:40