herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XVII/116/2007 w sprawie: przyjęcia do realizacji i zabezpieczenia środków na projekty złożone do programu SPO Rol 2008-01-17 11:02
Uchwała Nr XVII/115/2007 w sprawie: zawiadomienia Skarbnika Gminy Dębno o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego 2008-01-17 11:02
Uchwała Nr XVII/114/2007 w sprawie: wniesienia udziałów do jednoosobowej spółki gminy. 2008-01-17 11:01
Uchwała Nr XVII/113/2007 w sprawie: zmiany uchwały nr XVI/101/2007 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dębno na lata 2007-2012 2008-01-17 11:01
Uchwała Nr XVII/112/2007 w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi na rok 2008”. 2008-01-17 11:01
Uchwała Nr XVII/111/2007 w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania 2008-01-17 11:00
Uchwała Nr XVII/110/2007 w sprawie: przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębno na 2008 rok 2008-01-17 11:00
Uchwała Nr XVII/109/2007 w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno na 2008 rok 2008-01-17 10:58
Uchwała Nr XVII/108/2007 w sprawie: zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok 2008-01-17 10:56
Uchwała Nr XVII/107/2007 w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Miasta i Gminy Dębno na 2007 rok 2008-01-17 10:56
Uchwała Nr XVII/106/2007 w sprawie: opłaty od posiadania psów 2008-01-17 10:55
Uchwała Nr XVII/105/2007 w sprawie: podatku od środków transportowych 2008-01-17 10:55
Uchwała Nr XVII/104/2007 w sprawie: obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok 2008-01-17 10:54
Uchwała Nr XVII/103/2007 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2008-01-17 10:54