herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 128/60/2007 z dnia 31.12.2007 r. w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego zlecanego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2008-01-28 11:29
Zarządzenie nr 127/60/2007 z dnia 31.12.2007 r. w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego zlecanego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2008-01-28 11:28
Zarządzenie nr 126/60/2007 z dnia 31.12.2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Dębno na 2007 rok. 2008-01-08 13:50
Zarządzenie nr 125/59/2007 z dnia 21.12.2007 r. w sprawie: zmian w budżecie, wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Dębno na 2007 rok. 2008-01-08 13:49
Zarządzenie nr 124/59/2007 z dnia 21.12.2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Dębno na 2007 rok. 2008-01-08 13:48
Zarządzenie nr 123/59/2007 z dnia 21.12.2007 r. w sprawie: ustalenia odpłatności za pobyt w przedszkolach w 2008 r. 2008-01-08 13:48
Zarządzenie nr 122/59/2007 z dnia 21.12.2007 r. w sprawie: wykupu działek oznaczonych wg ewidencji gruntów nr 551/21 o pow. 0,0005 ha i nr 561/26 o pow. 0,0312 ha położonych w obrębie 5 w Dębnie z przeznaczeniem pod ulice 2008-01-08 13:48
Zarządzenie nr 121/58/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie: zmian w budżecie, wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Dębno na 2007 rok. 2008-01-08 13:47
Zarządzenie nr 120/57/2007 z dnia 11.12.2007 r. w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej 2007-12-21 11:04
Zarządzenie nr 119/56/2007 z dnia 5.12.2007 r. w sprawie: zmian w budżecie, wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Dębno na 2007 rok 2007-12-21 11:03
Zarządzenie nr 118/55/2007 z dnia 3.12.2007 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2008 2007-12-21 11:00
Zarządzenie nr 117/55/2007 z dnia 3.12.2007 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2008 2007-12-21 10:59