Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 105/48/2007 z dnia 8.11.2007 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


ZARZĄDZENIE NR 105/48/2007

Burmistrza Dębna

z dnia 08 listopada 2007 roku

w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 r. zez m.) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/89/2007
z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie: przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007rok”.

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam „Regulamin przyznawania nagród z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na terenie Gminy Dębno”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

W celu oceny działań wymienionych w regulaminie powołuję komisję w składzie:

1.Arkadiusz Borowski - Kierownik Wydziału GNiOŚ w Urzędzie Miejskim
w Dębnie

2.Beata Rzechółka - insp. ds. ochrony środowiska w Wydz. GNiOŚ w Urzędzie
Miejskim w Dębnie

3.Zbigniew Podziński - Komendant Straży Miejskiej w Dębnie

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr105/48/2007

z dnia 08 listopada 2007r.

Burmistrza Dębna

Regulamin przyznawania nagród z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I. Postanowienia ogólne:

 1. Nagroda ma charakter rzeczowy, przyznawana jest osobom fizycznym przez Urząd Miejski w Dębnie za działania związane z ochroną środowiska.

 2. Nagroda przyznawana jest przez Urząd Miejski w Dębnie z inicjatywy własnej, na wniosek innego organu administracji publicznej (Sołectwo) lub na wniosek osoby zainteresowanej nagrodą.

 3. Nagrody są przyznawane przez cały rok. Środki są wygospodarowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości przewidzianej w budżecie na realizacje tego zadania.

II. Nagrody są przyznawane za:

 1. Udzielenie odpowiednim pracownikom Urzędu Miejskiego informacji
  o działaniach niezgodnych z przepisami prawa dot. ochrony środowiska. polegających na wyrzucaniu, spalaniu, składowaniu odpadów w sposób niedozwolony .

 2. Podejmowanie we własnym zakresie działań związanych z likwidacja skutków działań niedozwolonych opisanych w pkt.1

 3. Wysokość nagrody uzależniona jest od zaangażowania, poświęconego czasu, efektów działań, skuteczności i podlega ocenie komisji.

III. Nagrody, tryb ich przyznawania oraz wręczania:

 1. Przewiduje się 3 wysokości nagrody:

  • Nagroda w wysokości 300,- zł brutto

  • Nagroda w wysokości 200,- zł brutto

  • Nagroda w wysokości 100,- zł brutto

 • Nagroda jest przyznawana w trybie postępowania administracyjnego
  w przypadku, gdy zgłoszenie zdarzenia obejmującego nielegalne działania związane z pozbywaniem się odpadów, zostanie uznane za zasadne.

 • Podana wartość nagrody jest wartością brutto

 • IV. Warunki przyznania nagrody:

  1. Osoba informująca jest zobowiązana do podania swoich danych osobowych.

  2. Osoba zgłaszająca jest zobowiązana do zadeklarowania się, że złoży oświadczenie w sprawach kierowanych do sądu.

  3. Działania tej osoby muszą być potwierdzone przez odp. pracownika Urzędu Miejskiego w Dębnie lub Sołtysa odp. wsi.

  4. Urząd Miejski w Dębnie musi uznać zasadność zgłoszenia zdarzenia lub podejmowanych działań.

  Dębno, dnia.....................

  Oświadczenie

  Imię....................................................................................

  Nazwisko...........................................................................

  Adres..................................................................................

  Nr dowodu osobistego.......................................................

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie podanych przeze mnie informacji w sprawach kierowanych na drogę sądową.

  Podpis pracownika Podpis składającego oświadczenie

  ............................... .......................................

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 28-11-2007 13:51
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-11-2007
  Ostatnia aktualizacja: - 28-11-2007 13:51