Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIII/93/2007 w sprawie: rozpatrzenia skargi Państwa Danuty i Mirosława Paszkowskich na działalność Burmistrza Dębna


UCHWAŁA NR XIII/93/2007

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 28 sierpnia 2007 roku

w sprawie: rozpatrzenia skargi Państwa Danuty i Mirosława Paszkowskich na działalność Burmistrza Dębna.

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Wnosi się o odrzucenie skargi Państwa Danuty i Mirosława Paszkowskich na działalność Burmistrza Dębna jako bezzasadną.

§ 2

Skarga Państwa Danuty i Mirosława Paszkowskich dotyczyła:

1/ Brak odpowiedzi na pismo z dnia 26.04.06 r.,

2/ Brak otrzymania prawomocnego naliczenia podatku od współwłasności nieruchomości przy ul. Harcerskiej 18.

3/ Brak respektowania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 15.02.2006 r.

4/ Dlaczego w domu przy ul. Harcerskiej 18 zostały zameldowane dwie osoby chociaż tam nie zamieszkują?

5/ Dlaczego Burmistrz Dębna traktuje Państwa Paszkowskich jako mieszkańców II kategorii.

6/ Brak odpowiedzi Rady Miejskiej na skargę z dnia 28.07.2006 r.

Rada Miejska stwierdza co następuje:

Na wszystkie zarzuty wymienione w piśmie z dnia 28.07 .2006 r. zostały udzielone odpowiedzi przez Burmistrza i skierowane do Państwa Paszkowskich dnia 28.08.2006 r. Po zapoznaniu się z całością dokumentacji stwierdza się, że wszystkie jednostkowe zapytania zawarte w w/w piśmie były każdorazowo rozpatrywane wg kompetencji o czym zainteresowani byli powiadomieni.

Rada Miejska otrzymała w/w pismo do wiadomości - adresatem pisma był Burmistrz. W sprawie rozstrzygnięcia fałszerstw dokumentów, w tym również zaświadczenia o odbiorze domu z dnia 05.03.2007 r. zarzucanych Burmistrzowi, Rada Miejska nie ma kompetencji do rozpatrywania tego typu zarzutów- podlegają one odrębnemu rozpatrywaniu na drodze sądowej. Na podstawie oświadczenia Państwa Paszkowskich w dniu 22.08.2007 r. na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Publicznych, sprawy dotyczące własności budynku i działki przy ul. Harcerskiej 18 toczą się w Sądzie i nie można ostatecznie rozstrzygnąć tej sprawy.

Po zapoznaniu się z całością dokumentacji i wysłuchaniu oświadczeń stron, przeprowadzonych rozmów z pracownikami merytorycznych wydziałów w zakresie stawianych zarzutów Burmistrzowi Dębna uznaje się skargę jako bezzasadną.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 03-10-2007 12:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-10-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-10-2007 12:52