herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 73/29/2007 z dnia 23.07.2007 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2007-09-07 10:12
Zarządzenie nr 72/29/2007 z dnia 23.07.2007 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2007-09-07 10:12
Zarządzenie nr 78/30/2007 z dnia 31.07.2007 r. w sprawie: wyodrębnienia lokalu nr 1 w budynku wielolokalowym w zabudowie zwartej nr 27, położonego w Dębnie przy ul. Mickiewicza. 2007-08-16 15:06
Zarządzenie nr 77/30/2007 z dnia 31.07.2007 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia w mienie komunalne działek położonych w obrębie 4 Dębno przy ul. Chojeńskiej oznaczonych wg ewidencji gruntów działkami nr 444/17 o pow. 0,1152 ha, dz. nr 444/23 o pow. 0,0337 ha, dz. nr 444/36 o pow. 0,0418 ha wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 2007-08-16 15:06
Zarządzenie nr 76/30/2007 z dnia 31.07.2007 r. w sprawie: zmiany budżetu, zmian w budżecie, wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Dębno oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2007 rok 2007-08-16 15:04
Zarządzenie nr 75/30/2007 z dnia 31.07.2007 r. w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego zlecanego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2007-08-16 14:56
Zarządzenie nr 74/30/2007 z dnia 31.07.2007 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2007. 2007-08-16 14:56
Zarządzenie nr 71/28/2007 z dnia 13.07.2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Dębno na 2007 rok. 2007-08-13 15:27
Zarządzenie nr 70/27/2007 z dnia 11.07.2007 r. w sprawie: założeń do projektu budżetu na 2008 rok 2007-08-13 15:25
Zarządzenie nr 69/27/2007 z dnia 11.07.2007 r. w sprawie: zmian w budżecie, wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Dębno na 2007 rok. 2007-08-13 15:25
Zarządzenie nr 68/27/2007 z dnia 11.07.2007 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży 2007-08-13 15:24
Zarządzenie nr 67/27/2007 z dnia 11.07.2007 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży. 2007-08-13 15:24