herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr X/74/2007 w sprawie: desygnowania przedstawiciela Rady Miejskiej w Dębnie do Rady Społecznej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dębnie. 2007-07-11 12:26
Uchwała Nr X/73/2007 w sprawie: przyznania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno". 2007-07-11 12:25
Uchwała Nr X/72/2007 w sprawie: zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Dębno na lata 2007- 2011 2007-07-11 12:25
Uchwała Nr X/71/2007 w sprawie: opinii zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Dębno 2007-07-11 12:24
Uchwała Nr X/70/2007 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla jednostek działających w zakresie oświaty 2007-07-11 12:24
Uchwała Nr X/69/2007 w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości pod nazwą„Plan Rozwoju wsi Młyniska” 2007-07-11 12:24
Uchwała Nr X/68/2007w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości pod nazwą„Plan Rozwoju wsi Więcław” 2007-07-11 12:23
Uchwała Nr X/67/2007w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości pod nazwą„Plan Rozwoju wsi Krężelin” 2007-07-11 12:23
Uchwała Nr X/66//2007w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości pod nazwą „Plan Rozwoju wsi Mostno” 2007-07-11 12:22
Uchwała Nr X/65//2007w sprawie: zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok 2007-07-11 12:14
Uchwała Nr X/64//2007 w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Miasta i Gminy Dębno na 2007 rok. 2007-07-11 12:14