Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 51/19/2007 z dnia 16.05.2007 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej


ZARZĄDZENIE NR 51/19/ 2007

Burmistrza MIASTA I GMINY

W DĘBNIE

z dnia 16.05.2007 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w drodze przetargowej.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r, z późn.zm./ oraz uchwały nr XXXIII/215/2004 r Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 września 2004 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata z poźń. zmianami z a r z ą d z a się co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 3 tygodni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 51/19/2007 Burmistrza M i G w Dębnie

z dnia 16.05. 2007 r.

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

1. Dębno, ulica Zielona

Dz. Nr 13/1 pow. 0,3386 ha Cena 89.000,00 zł KW 35505

  1. Nieruchomości niezabudowane. Zlokalizowane w rejonie ulic Zielonej. Kształt działki korzystny w formie prostokąta.. Działka posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Sąsiedztwo i otoczenie działek stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz tereny przeznaczone pod funkcję mieszkaniową.. Uzbrojenie w pobliżu: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna i gazowa.

  1. Brak obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego na ten teren. Zgodnie z poprzednio obowiązującym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno działka znajdowała się na terenie oznaczonym symbolem E13 RP, RO, MR, MJ: tereny rolne z siedliskami - utrzymanie dotychczasowej funkcji; dopuszcza się uzupełniającą zabudowę zagrodową i jednorodzinna. W studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno teren oznaczony jest kolorem Żółtym: istniejące tereny upraw polowych. Powyższa nieruchomość stanowi użytki rolne i podlega wyłączeniu z produkcji rolnej.

  1. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu ogłoszonego, organizowanego przeprowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy w Dębnie .

  1. Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wys.22% płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

  1. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 28-05-2007 15:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-05-2007
Ostatnia aktualizacja: - 28-05-2007 15:45