Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 47/19/2007 z dnia 16.05.2007 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej


ZARZĄDZENIE NR 47/19/2007 2007

Burmistrza MIASTA I GMINY

W DĘBNIE

z dnia 16.05. 2007 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w

drodze przetargowej.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r, z późn.zm./ oraz uchwały nr XXXIII/215/2004 r Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 września 2004 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata z poźń. zmianami z a r z ą d z a się co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 3 tygodni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 47/19/2007

Burmistrza M i G w Dębnie

z dnia 16.05. 2007 r.

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

1. Dębno, ulica I Armii

Dz. Nr 132/5 pow. 0,0975 ha Cena 35.100,00 zł KW 25807

Dz. Nr 132/6 pow. 0,0950 ha Cena 34.200,00 zł KW 25807

Dz. Nr 132/13 pow. 0,0852 ha Cena 30.700,00 zł KW 25807

  1. Nieruchomości gruntowe niezabudowane zlokalizowane w rejonie ulic I Armii - Wojska Polskiego. Kształt działek korzystny w kształcie prostokątów. Działki posiadają dostęp do drogi o nawierzchni nie trwałej. Sąsiedztwo i otoczenie działek stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz tereny przeznaczone pod funkcje mieszkaniową. Uzbrojenie w pobliżu: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna i gazowa. Zagospodarowanie korzystne.

  1. Brak obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego na ten teren. Zgodnie z ogólnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Dębna działki znajdowały się na terenie oznaczonym symbolem D 11, MJ, MN: tereny zabudowy jednorodzinnej i upraw polowy - utrzymanie dotychczasowej funkcji z dopuszczeniem zabudowy niskiej szeregowej i małych domów mieszkalnych na wolnych terenach. W studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno teren oznaczony jest kolorem brązowym i zapisem: istniejące tereny zabudowy mieszkaniowej.

  1. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu ogłoszonego, organizowanego przeprowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy w Dębnie .

  1. Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wys.22% płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

  1. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 28-05-2007 15:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-05-2007
Ostatnia aktualizacja: - 28-05-2007 15:43