Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 13/7/2007 z dnia 23.02.2007 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej


ZARZĄDZENIE NR 13/7 /2007

Burmistrza MIASTA I GMINY

W DĘBNIE

z dnia 23 luty 2007 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w drodze przetargowej.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm./ oraz uchwały nr XXXIII/215/2004 r Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 września 2004 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata z poźń. zmianami z a r z ą d z a się co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 3 tygodni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 13/7/2007

Burmistrza M i G w Dębnie

z dnia 23 luty 2007 r.

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

1. Dębno, ulica Leśna

Dz. Nr 410/5 pow. 1905 m2 Cena 47.000,00,- zł KW 35356

Dz. nr 410/6 pow. 2475 m2 Cena 48.000,00 ,- zł KW 35356

  1. Nieruchomości gruntowe niezabudowane. Zlokalizowane w rejonie ulic Leśnej, Usługowej i Demokracji. Kształt działki korzystny. Działki posiadają dostęp do drogi o nawierzchni nie trwałej. Sąsiedztwo i otoczenie działek stanowi zabudowa mieszkaniowo i usługowo - produkcyjna oraz tereny przeznaczone pod funkcję mieszkaniowa i usługową. Teren z dostępnością do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i gazowej.

  1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Demokracji - Kolejowej m. Dębna zatwierdzonym Uchwałą Nr LII/304/2005 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 września 2005 ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego nr 82 poz. 1706 z 24 października 2005 roku powyższe działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 24 MN i zapisem: tereny przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej.

  1. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu ogłoszonego, organizowanego przeprowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy w Dębnie .

  1. Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wys.22% płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

  1. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 15-03-2007 13:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 15-03-2007 13:31