herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 50/2 o pow. 1,7388 ha położonej w Dębnie przy ul. Dargomyskiej


Burmistrz Miasta i Gminy w Dębnie

o g ł a s z a

II publiczny przetarg ustny

  1. Na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 50/2 o pow. 1,7388 ha położonej w Dębnie przy ul. Dargomyskiej. Kształt działki korzystny w formie trapezu. Posiada dostęp do drogi o nawierzchni trwałej. Uzbrojenie - w pobliżu: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna. Zagospodarowanie korzystne.

Dębno, ulica Dargomyska

Dz. Nr 50/2 obręb 7 pow. 1,7388 ha Cena 163.800,- zł KW 38660

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dargomyskiej m. Dębna zatwierdzonym Uchwałą Nr LIX/351/2005 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30. 12. 2005 roku powyższa działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 9P i zapisem: teren przeznaczony na zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy transportowe, bazy budowlane, składy i hurtownie oraz usługi komercyjne, techniczne, rzemieślnicze, drobna wytwórczość, a także usługi handlu.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2007 roku o godz. 1000 w sali posiedzeń U M i G Dębno .

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do 7 lutego 2007 roku na konto w GBS o/Dębno nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.

Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT w wysokości 22% płatna jest w całości w terminie 30 dni , nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 09-01-2007 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 09-01-2007 11:57