herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Uchwała Nr II/11/2006


UCHWAŁA Nr II / 11 /2006
Rady Miejskiej w Dębnie
z dnia 05 grudnia 2006 r.


w sprawie uchylenia uchwały Nr XX / 133 /2003 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie określenia zasad stosowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w gminie Dębno

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 , poz. 844 ) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Z dniem 31 grudnia 2006 roku uchyla się uchwałę Nr XX / 133 /2003 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie określenia zasad stosowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w gminie Dębno (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr.28 poz.508 z 2004 roku).

§ 2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

mgr Helena Sługocka

UZASADNIENIE :

Niniejszą uchwałę podjęto z uwagi na zmiany w regulacjach prawnych Unii Europejskiej i krajowych, jakie w zakresie pomocy publicznej nastąpią od nowego roku (m.in. wejdą w życie nowe Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013). Od tego momentu wszelkie programy pomocowe będą musiały zostać dostosowane do nowych przepisów. W miesiącu wrześniu Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, które stanowią pomoc regionalną i następują na warunkach określonych w rozporządzeniu RM z 04 sierpnia 2006 roku . Niniejsza uchwała i rozporządzenie obowiązuje również tylko do 31 grudnia 2006 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 03-01-2007 20:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-01-2007 20:28