herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Uchwała Nr II/6/2006


UCHWAŁA NR II/6/2006

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

Z DNIA 5 GRUDNIA 2006 ROKU

w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w

Dębnie.

Na podstawie art. 18 a ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym

/ Dz.U.Nr 142 z 2001 r poz 1591 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska w Dębnie uchwala co następuje:

§ 1

W wyniku głosowania zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady został powołany skład osobowy Komisji Rewizyjnej wraz z Przewodniczącym Komisji i Zastępcą Przewodniczącego:

  1. Paweł Chrobak - Przewodniczący Komisji.

2. Feliks Bogdan - Zastępca Przewodniczącego Komisji.

3. Wacław Baranowicz - członek Komisji

§ 2

Zakres działania i zadania Komisji Rewizyjnej określa ustawa o samorządzie gminnym oraz statut MiG Dębno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dębnie

mgr Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 03-01-2007 20:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-01-2007 20:23