herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Uchwała Nr II/4/2006


UCHWAŁA NR II/4/2006

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

Z DNIA 5 GRUDNIA 2006 ROKU

w sprawie : uzupełnienia składu osobowego Rady Miejskiej w Dębnie.

Na podstawie art. 194 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r Ordynacja wyborcza do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw / Dz.U. z 2003 r Nr 159 poz 1547/ Rada Miejska w Dębnie uchwala co następuje:

§ 1

Na skutek rezygnacji pana Piotra Downara z funkcji radnego Rady Miejskiej w Dębnie stwierdza się, że na wakujący mandat wstępuje pan Paweł Chrobak kandydat z okręgu wyborczego Nr 3 lista Nr 16 KWW " Wspólnie dla Gminy", który w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w dniu 12 XI 2006 r uzyskał kolejno największą liczbę głosów na tej samej liście i nie utracił prawa wybieralności.

§ 2

Uchwałę w sprawie obsadzenia mandatu radnego niezwłocznie doręcza się zainteresowanemu i przesyła Wojewodzie oraz Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dębnie

mgr Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 03-01-2007 20:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-01-2007 20:21