Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 24/5/2022 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie: wprowadzenia pracy zmianowej w Urzędzie Miejskim w Dębnie. 2022-02-17 10:15
dokument Zarzadzenie Nr 23/5/2021 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2022 r. oraz zmian w planioe finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 r. 2022-02-17 10:15
dokument Zarzadzenie Nr 22/5/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprwia wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2022 r. 2022-02-17 10:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 21/5/2022 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie udzielania pełnomocnictwa nauczycielowi zaste?puja?cemu dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława St. Reymonta w Cychrach 2022-02-17 10:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/5/2022 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława St. Reymonta w Cychrach 2022-02-17 10:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 19/5/2022 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie udzielania pełnomocnictwa nauczycielowi zastępującemu dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława St. Reymonta w Cychrach 2022-02-17 10:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 18/5/2022 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława St. Reymonta w Cychrach 2022-05-04 08:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 17/5/2022 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie reguaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Dębno oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. 2022-02-17 10:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 16/5/2022 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu osób zakwalifikowanych do oddania w najem lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony, lokalu socjalnego, pomieszczenia tymczasowego. 2022-02-17 10:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 15/5/2022 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wykupu prawa własności działek niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 294/54 o powierzchni 0,0063 ha, 294/55 o powierzchni 0,0335 ha i 294/56 o powierzchni 0,0113 ha położonych w obrębie 0005 m. Dębno 2022-02-17 10:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/4/2022 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w pracy Urzędu Miejskiego w Dębnie. 2022-02-17 10:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 13/3/2022 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników 2022-02-17 10:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 12/3/2022 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Dębno 2022-02-17 10:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 11/3/2022 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Dębno 2022-02-17 10:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 10/3/2022 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2022-02-17 10:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/3/2022 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do zbycia w formie umowy przeniesienia prawa własności 2022-02-17 10:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 8/2/2022 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. 2022-02-17 10:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 7/1/2022 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębnie przy ul. Mickiewicza 36 na 2022rok. 2022-02-17 10:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 6/1/2022 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębnie przy ul. Mickiewicza 36 na 2022 rok. 2022-02-17 10:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 5/1/2022 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania prowadzenie działalności pomocowej z zakresu organizacji terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin z zakresu zdrowia publicznego. 2022-02-17 10:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 4/1/2022 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania: "Przeciwdziałanie patologiom społecznym - prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym i problemem narkomanii" 2022-02-17 10:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 3/1/2022 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 122/45/2008 Burmistrza Dębna z dnia 13 października 2008 roku 2022-02-17 10:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 2/1/2022 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2022 2022-02-17 10:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 1/1/2022 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane. 2022-02-17 10:23