Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2021, ogłoszenie PiR.524.4.2021 RJI z dnia 11.03.202 r.

Dębno, dn. 14.06.2021 r.

PiR.524.5.2021 RJI

                                                                                               

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2021

 

Burmistrz Dębna

 

na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwały Rady Miejskiej Dębna nr XXVI/214/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2021”, oraz § 4 Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Dębno przyjętego Zarządzeniem nr 115/49/12/2020 Burmistrza Dębna z dnia 24.11.2020 r.

ogłasza

 

 otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. przez organizacje pozarządowe
 i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

 

 1. Rodzaje zadań publicznych objętych konkursem:
 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:           
  • Rozwój sportu kwalifikowanego
  • Rozwój Sportu Młodzieżowego na terenie Gminy Dębno

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych:
 1. 196 000,00 zł

 

 1. Zasady przyznawania dotacji:
 2. Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursów, przygotowania i składania ofert opisane są
        w Regulaminie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Dębno.
 3. Dodatkowe wymagania dla stowarzyszeń składających ofertę w ramach ogłoszonego konkursu:
  • Oferent zobowiązany jest do udokumentowania prowadzonych obowiązków i uprawnień informacyjnych zgodnie z § 7 wzoru umowy o realizację zadania publicznego na podstawie złożonej oferty.
  • Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich uczestników spotkań / wydarzeń zgodnie z wymogami COVID - 19.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

Zadania publiczne realizowane będą do dnia:

 1. upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu poprzez Rozwój Sportu Kwalifikowanego oraz Rozwój Sportu Młodzieżowego na terenie Gminy Dębno winno być zrealizowane do dnia 31.12.2021 r.

 

Informacje o warunkach realizacji zadań opisane są w Regulaminie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Dębno.

 

 1. Termin składania ofert:

 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć pocztą lub osobiście, na adres:

Urząd Miejski w Dębnie ul. Piłsudskiego 5; 74-400 Dębno, w terminie do dnia:

 

05.07.2021 r. godz. 15.00

 

Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.

                  

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert:

 

Informacje o szczegółowych procedurach oceny i wyboru ofert opisane są w Regulaminie przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Dębno.

 

 1. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Dębno w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3:

 

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez- 364 200,00 zł
  • Rozwój sportu kwalifikowanego
  • Rozwój Sportu Młodzieżowego na terenie Gminy Dębno

   

Więcej informacji dotyczących otwartego konkursu ofert można uzyskać w Urzędzie Miejskim
 w Dębnie, Wydział Planowania i Rozwoju 74-400 Dębno, ul. Piłsudskiego 5, budynek B, pok. 10 oraz telefonicznie pod numerem: 95 760 30 02 do 04 wew. 122 oraz na stronie internetowej: www.bip.debno.com.pl  w zakładce: pożytek publiczny.

Burmistrz Dębna

Grzegorz Kulbicki

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Jarmuszka-Izak 14-06-2021 15:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-06-2021
Ostatnia aktualizacja: - 14-06-2021 15:20