Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr LXI/363/2006


Uchwała Nr LXI /363/ 2006

Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 23 lutego 2006r

w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży na terenie miasta i gminy napojów

alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa)

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad

usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

Na postawie art.12 ust.1, 2 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i

przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U z 2002r Nr 147, poz.1231, Nr 167, poz.1372; 2003r Nr 80, poz.719, Nr 122, poz.1143; z 2004r Nr 29, poz.257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz.1597, Nr 273, poz. 2703; z 2005r Nr 2223, poz. 186, Nr 132, poz.1110, Nr 155, poz.1298, Nr 179, poz. 1485

uchwala się , co następuje :

§ 1.Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5

% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie

miasta i gminy Dębno w ilości - 75 punktów

§ 2. Wprowadza się zasady usytuowania na terenie miasta i gminy Dębno miejsc sprzedaży

napojów alkoholowych :

  1. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane bliżej niż 50 m w linii dojścia do budynku:

a/szkół;

b/obiektów kultu religijnego;

c/przedszkoli;

d/zakładów wychowawczych.

  1. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych( piwa) przeznaczonych do spożycia

w miejscu sprzedaży może być prowadzony w ogródkach gastronomicznych zlokalizowanych bezpośrednio przy lokalach gastronomicznych stanowiących ich integralną cześć.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/281/93 z dnia 29 lipca 1993r ustalenia liczby punktów

napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu( z wyjątkiem piwa)

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na

terenie gminy ( miasta) miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Dębnie

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 14-04-2006 15:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 14-04-2006 15:10