Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr LVII/332/2005


UCHWAŁA NR LVII/332/2005

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 29 listopada 2005 roku

w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek
od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny .

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym
( tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 142 poz.1591 , zmiany z 2002 Dz.U. Nr 23 poz.220, Dz.U. Nr 62 poz.558 , Dz.U. Nr 113 poz.984, Dz.U. Nr 153 poz.1271, Dz.U. Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Dz.U. Nr 80 poz.717, Dz.U. Nr 162 poz.1568, z 2004 Dz.U. Nr 116 poz.1203 oraz z 2005 Dz.U. Nr 172 poz.1441, Dz.U. Nr 175 poz. 1457) oraz art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. , Dz.U. Nr 9, poz.84 zmiany .Dz.U. Nr
. 200 poz.1683, z 2003 roku Dz.U. Nr 96 poz.874, Dz.U. Nr 110 poz.1039, Dz.U. Nr 188 poz.1840, Dz.U. Nr 200 poz.1953, Dz.U. Nr 203 poz.1966, z 2004 roku Dz.U. Nr 92 poz.880, Dz.U. Nr 92 poz.884, Dz.U.
Nr 96 poz.959, Dz.U. Nr 123 poz.1291, oraz z 2005 roku Dz.U. Nr 130 poz.1087, Dz.U. Nr 164 poz.1365, Dz.U. Nr 169 poz.1419, Dz.U. Nr 167 poz.1399, Dz.U. Nr 175 poz. 1462, Dz.U. Nr 179 poz. 1484),
art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U.
Nr 94 poz.431 z 1993 r. zmiany z 1994 r. Dz.U. Nr 1 poz.3 z 1996 r. Dz.U. Nr 91 poz.409, z 1997 r. - Dz.U.Nr 43 poz. 272 , Dz.U. Nr 137 poz.926 , z 1998 r. - Dz.U. Nr 108 poz. 681, z 2001 r. Dz.U. Nr. 81 poz.875, z 2002 r. Dz.U.Nr.200 poz.1680, z 2003 r. Dz.U.Nr. 110 poz.10
39, Dz.U.Nr. 162 poz.1568, oraz z 2005 r. Dz.U.Nr. 164 poz.1365, Dz.U.Nr. 169 poz.1419, Dz.U. Nr 175 poz. 1462, Dz.U. Nr 179 poz. 1484), art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U. Nr.200 poz.1682, zmiany z 2002 Dz.U. Nr 216 poz.1826, oraz zmiany z 2005 Dz.U. Nr 164
poz. 1365, Dz.U. Nr 179 poz. 1484)

R A D A M I E J S K A uchwala co następuje :

§ 1 . 1. Ustala się następujące wzory formularzy w których zawarte będą dane dotyczące podmiotu
i przedmiotu opodatkowania n
iezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości:

1) deklaracja na podatek od nieruchomości wg załącznika Nr.1

2) informacja w sprawie podatku od nieruchomości wg załącznika Nr.2

§ 2 . 1. Ustala się następujące wzory formularzy w których zawarte będą dane dotyczące podmiotu
i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego :

1) deklaracja na podatek rolny wg załącznika Nr.3

2) informacja w sprawie podatku rolnego wg załącznika Nr.4

§ 3 . 1. Ustala się następujące wzory formularzy w których zawarte będą dane dotyczące podmiotu
i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego :

1) deklaracja na podatek leśny wg załącznika Nr.5

2) informacja w sprawie podatku leśnego wg załącznika Nr.6

§ 4. Z dniem 01 stycznia 2006 roku traci moc uchwała nr III/14/2002 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 09 grudnia 2002r. (Dz.Urz. Województwa Zachodniopomorskiego nr 92 poz. 1997 z 2002 roku) zmienionej uchwałą nr XVIII/127/2003 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2003r. (Dz.Urz. Województwa Zachodniopomorskiego nr 120 poz. 2211 z 2003 roku)

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dębno.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 01stycznia 2006 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dębnie

mgr Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 06-02-2006 13:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 06-02-2006 13:05