Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 19 marca 2019 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.

Porządek obrad

1. Sprawy Regulaminowe

2. Omówienie informacji z zadań z przebiegu ferii zimowych w placówkach kulturalno-oświatowych i sportowych.

3. Analiza regulaminów wynagradzania pracowników administracji w placówkach oświatowych Gminy Dębno oraz nauczycieli, oraz w pozostałych jednostkach gminnych, w tym w instytucjach kultury.

4. Informacja na temat wspólpracy z zagranicą i miastami partnerskimi Gminy Dębno w kadencji 2014-2018 w tym plany na kolejne lata.

5. Informacja na temat aktualnych kosztów gospodarki odpadami - stan na 8 marca 2019 r.

6. Wyrażenie zgody na sfinansowanie tablicy upamiętniającej jeńców francuskich w obozie w Cychrach

7. Informacja z pracy Rad Sołeckich za 2018 r.

8. Informacja z wykonania zadania publicznego na pn. Pomoc Społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.

9. Sprawozdanie Wydziału Planowania i Rozwoju z działań w zakresie Promocji

10. Opinia komisji do projektów uchwał w sprawie:

a) Wyrażenie zgody na utworzenie oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego w Dębnie.

b) Ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty psychologicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dębno.

c) Określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, których organem prowadząctm jest Gmina Dębno.

d) Wyrażenia zgody oraz udzielenia upoważnienia do nabycia przez Gminę Dębno udziałów w kapitale zakładowym Szpitala w Dębnie im. św. Matki Teresy z Kalkuty Spółka z o.o.

e) W sprawie ustalenia kierunku działalnia Burmistrza Dębna w roku 2019 w zakresie nabycia udziałów w Szpitalu w Dębnie, im. Św. Matki Teresy z Kalkuty.

f) Wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dębno w 2019 r.

g) Przyjęcia "Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębno w 2019 r."

h) Przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 r.

i) Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w sołectwie Mostno.

j) Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lata.

11. Sprawy różne.

a) Wniosek o nadanie Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej przy OSIR im. Eugeniusza Witkowskiego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Dąbska 19-03-2019 10:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Dąbska 20-03-2019 14:57